Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Olli Mielonen

olli.mielonen(at)gmail.com
p. 050 3013 821

Lajiesittelyt

Ida-Lotta Lassila

iita.lassila(at)gmail.com
p. 040 5291 420

Sihteeri

Iisa Myllärinen

saijosihteeri(at)gmail.com

Rahastonhoitaja

Pasi Kela

pasikela79(at)gmail.com
p. 045 2201 828

Johtokunnan jäsenet

Juha Juvani

Harri Lahtivesi

Titta Kivikko

Aarre Asikainen

Pankkiyhteys

OP FI55 5620 0920 6526 99